İŞ HUKUKU

Taraf olan işçi ve işveren arasındaki hizmet ilişkilerini ve bunların devlet kurumlarıyla olan ilişkilerini düzenlemek, işçi sendikalarını kapsayarak bu alandaki konularda araştırma yapmak, oluşabilecek uyuşmazlıklar için önleyici uygulama geliştirmektir.

Alacağı borçlu tarafından ödenmeyen alacaklı, bu alacağını zor kullanarak elde edemez. Borcunu zamanında ve gereği gibi yerine getirmeyen borçluya karşı zorlama yani cebri icra, kamu otoritesi tarafından yapılabilir.

Müvekkillerimize, beklentilerinin de ötesinde çıkması muhtemel sorunları minimum riskle engelleyen, çıkan sorunları en kısa zamanda ve en avantajlı şekli ile çözüme kavuşturan, geniş kapsamlı ve etik değerlerimizden ödün vermeden kaliteli hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktır.

4k Hukuk Bürosu, müvekkillerine, ortaya çıkmış olan hukuki sorunlarını çözmeye yönelik aktif hukuki hizmetinin yanında henüz ortaya çıkmamış olası hukuki problemlerini de önlemeye yönelik hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda büromuzca müvekkillerimizin, özellikle şirketlerin, hukuki açıdan yapılandırılması ve kurumsallaşması sağlanmaktadır. Büromuzun bu konuda temel bakışı müvekkillerinin hukuksal ihtiyaçlarının tamamını bir pakette sağlamak yönündedir. Bu sayede hem kurumsal yapısı olan, hem de şahıs müvekkillerin günlük, sosyal ve ticari yaşamlarında daha sağlıklı ve güvenli bir zeminde ilerlemeleri ve gelişmeleri sağlanmaktadır.