İCRA İFLAS HUKUKU

  • Kıymetli evraka ilişkin olan veya olmayan alacağın icra ve iflas yoluyla takibi,
  • Borçlunun malvarlığının araştırılması, haciz tatbiki, haczedilen malların paraya çevrilmesi, paraların paylaştırılması, sıra cetveline itiraz,
  • Mahkemeden ihtiyati haciz kararı alma, bu kararı tatbik etme,
  • Herhangi bir borcun ödenmemesi gibi durumlarda yapılan icra işlemleri, bu işlemler sürecinde gerekli olan tüm bilgi ve donanımsal haklar büromuz tarafınca yapılmaktadır.

Müvekkillerimize, beklentilerinin de ötesinde çıkması muhtemel sorunları minimum riskle engelleyen, çıkan sorunları en kısa zamanda ve en avantajlı şekli ile çözüme kavuşturan, geniş kapsamlı ve etik değerlerimizden ödün vermeden kaliteli hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktır.

4k Hukuk Bürosu, müvekkillerine, ortaya çıkmış olan hukuki sorunlarını çözmeye yönelik aktif hukuki hizmetinin yanında henüz ortaya çıkmamış olası hukuki problemlerini de önlemeye yönelik hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda büromuzca müvekkillerimizin, özellikle şirketlerin, hukuki açıdan yapılandırılması ve kurumsallaşması sağlanmaktadır. Büromuzun bu konuda temel bakışı müvekkillerinin hukuksal ihtiyaçlarının tamamını bir pakette sağlamak yönündedir. Bu sayede hem kurumsal yapısı olan, hem de şahıs müvekkillerin günlük, sosyal ve ticari yaşamlarında daha sağlıklı ve güvenli bir zeminde ilerlemeleri ve gelişmeleri sağlanmaktadır.